Home etheronic

etheronic.

Prvotná myšlienka o vzniku našej spoločnosti vznikla v prvej polovici roku 2017, kedy sme si začali uvedomovať dôležitosť kryptomien a ich samotný možný vplyv ako na súčasný tak aj budúci svet. Práve pre ich potenciál a technologickú pokročilosť sme sa im začali venovať zo všetkých možných uhlov pohľadu. Počas našej štúdie sme objavili množstvo zaujímavých aspektov, ktoré nám toto odvetvie ponúka a zároveň sme pochopili, že v prípade kryptomien hovoríme o doposiaľ neznámom a nepreskúmanom svete.

V súčasnosti možno konštatovať, že jestvuje len veľmi málo verejne prístupných, transparentných a najmä dôveryhodných zdrojov zameriavajúcich sa na relevantné informácie týkajúce sa krypto-odvetvia a na základe tohto faktu sme sa rozhodli vytvoriť našu spoločnosť etheronic. Oficiálny vznik etheronic.-u sa datuje k Júlu 2018, kedy sme dospeli do štádia zrelosti a kompetentnosti v oblasti kryptomien a zároveň sa považujeme za expertov v danom odvetví.

Team

Náš team sa skladá z množstva IT špecialistov, ekonómov, profesionálnych obchodníkov, analytikov a právnikov. Rôznorodosť nášho teamu je zapríčinená práve samotným odvetvím kryptomien, ktoré je veľmi široké a doposiaľ len z veľmi malej časti regulované. Pre dosiahnutie úspechu v tomto komplikovanom sektore je nutné, aby bol náš team komplexný a schopný vnímať respektíve predvídať všetky aspekty, ktoré sa na trhu aktuálne dejú alebo budú diať.

Ponuka

Spoločnosť etheronic. možno považovať za krypto – investičnú spoločnosť, ktorej cieľom je poskytnutie komplexného riešenia v oblasti kryptomien svojim klientom. Pod komplexným riešením môžeme rozumieť úplnú starostlivosť o klienta od samotného sprostredkovania kúpy ťažobných strojov, následného zapojenia a konfigurácie, údržby, profesionálneho poradenstva v oblasti kryptomien a v neposlednom rade aktívnej správy portfólia klienta. Aktívna správa portfólia zahŕňa správu vyťažených klientských „coinov“ v rámci maximalizácie profitu klienta. Správu portfólia vykonáva tradingové oddelenie spoločnosti, ktoré sa skladá z kvalifikovaných obchodníkov s dlhoročnou praxou. Aktívna správa portfólia predstavuje v praxi potenciál navýšenia klientskeho portfólia rádovo v desiatkách percent. V rámci ťažby kryptomien sa naša spoločnosť odlišuje od konkurenčných práve svojou starostlivosťou o klienta a unikátnymi riešeniami ako sú napríklad miningové kontajnery.

Ako to teda celé funguje v praxi?

Klient si sám určí výšku investície, na základe ktorej mu náš team vytvorí ponuku ušitú na mieru. V prípade, že klienta táto ponuka zaujme a rozhodne sa prostredníctvom našej spoločnosti investovať do segmentu krypta, tak už sa nemusí o nič ďalej starať. Naša spoločnosť zabezpečí objednávku, dovoz, konfiguráciu a zapojenie ťažobných zariadení. V prípade, že bude mať klient záujem aj o aktívnu správu portfólia, tak tradingové oddelenie mu bude aktívne spravovať jeho vyťažené coiny za účelom navýšenia profitu klienta, ktoré môže predstavovať navýšenie v rádovo 10kách percent. V rámci zachovania transparentnosti a dôveryhodnosti klient obdrží od našej spoločnosti aplikáciu, v ktorej si môže v reálnom čase sledovať svoje portfólio a prípadne aktívne konzultovať zmeny v portfóliu s našou spoločnosťou. Bezplatné poradenstvo v oblasti kryptomien je pre nás samozrejmosťou, keďže nám záleží na tom, aby boli naši klienti spokojní vo všetkých ohľadoch.

 
Bitcoinová kalkulačka
 
 

Mining Kontajnery

V rámci nášho komplexného riešenia pre klientov ponúkame taktiež unikátne „Mining kontajnery“ šité na mieru klienta. Kontajnery vyrábame a prispôsobujeme osobitne podľa požiadaviek klienta, no napriek tomu majú naše kontajnery niekoľko unikátnych vlastností a výhod bez ohľadu na ich veľkosť alebo prispôsobenie. Medzi zásadné výhody miningových kontajnerov patrí najmä:

Mobilita.

Upravená vzduchotechnika, ktorá zabezpečuje ideálne teplotné podmienky pre prevádzku miningových strojov.

Súčasťou vzduchotechniky sú taktiež špecializované filtre, ktoré zachytávajú častice prachu tak, aby sa v žiadnom prípade nedostali k miningovým strojom.

Nízke prevádzkové náklady – žiaden nájom za priestor.

Možnosť vzdialeného prístupu a ovládania všetkých strojov v kontajneri- nepretržitý dohľad nad strojmi.

Prvotriedna hasiaca technika pre prípad zkratu/vyhorenia.

Začni teraz

Ste pripravený začať zarábať s Bitcoinom? Vyplňte nižšie uvedený formulár a investujte s nami!